KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitede belirtilen “Kullanım Şartları”, Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. ‘nin site kullanıcılarına sağladığı bilgi, doküman ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı Kullanım Şartları’nda yer alan bütün hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Kullanım konusundaki yetki ve kısıtlamalar

Bu site, yalnızca Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.‘ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzemeler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dâhil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye aittir. Bu malzemeler Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler; uluslararası telif hakları, TC yasaları ve diğer uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu malzeme ve materyallere web sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme ve materyali Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ın açık ve yazılı izni olmaksızın değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruları değiştirmeksizin, kendi mesleki ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden içerik indirebilirsiniz. Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti., bu genel prensipten ayrı olarak, web sitesinden duvar kağıdı, ekran koruyucu ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan malzeme ve materyaller ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe bu web sitesinde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.

Web sitesinde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, servis bilgisi, resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca “bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir açıklamaların, Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. ‘nden temin edilebileceğini ve bununla yükümlü olduğunu kabul eder. Bu web sitesi, sitede yayımlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ın hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, işbu web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Önemli!

Bu web sitesinde, Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. nin imalat veya pazarladığı ürünlerin standart ve opsiyonel özellikleri ve Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ile ilgili her türlü bilgi (teknik özellikler, opsiyonlar, fiyatlar vb.) temini için Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. ile temasa geçilmesi gereklidir.

Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti., web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve herhangi Bayi veya Yetkili Satıcıları adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti., önceden haber vermeksizin bu site “Kullanım Şartları” da dâhil olmak üzere, ürünlerin tavsiye edilen fiyat, model, tip ve teknik veya opsiyonel spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ndan herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul eder.

Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti., tamamen kendi inisiyatifinde olarak bu web sitenin içeriğini, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti ve sitedeki diğer hususları dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve bu web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Hataların en aza indirilmesi için her türlü gayret gösterilmekle birlikte, web sitesinde mevcut ya da oluşabilecek yanılgı ve hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Bu web sitesindeki formları doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, aksi belirtilmedikçe, sadece Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti. tarafından istek ve şikayetleriniz ile formdaki tercihleriniz doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

Bu web sitesinde bulunan Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri; herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti.’a ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Güvenli Yaşam Savunma Havacılık San. ve Tic.Ltd.Şti., bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Bu anlaşma niteliğindeki yukarıdaki hükümler, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. Eğer bu anlaşma sayılan metnin herhangi bir hükmü; yasa dışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumda ise, bu takdirde söz konusu hüküm, bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.